Tancuri de apa

La clădirile mari, dar şi în alte situaţii, o importanţă deosebită o are asigurarea rezervei de apă potabilă sau cea destinată stingerii incendiilor. În acest scop se construiesc rezervoare care să asigure stocul necesar de apă.

De mare insemnătate este realizarea unei hidroizolaţii corespunzătoare.

AUSTRODACH PROFILE S.R.L., prin specialiştii săi, execută izolarea tancurilor de apă, utilizând folii SIKA din PVC, alese in funcţie de destinaţia apei din rezervoare: potabilă sau nu.

dr felix (15) dr felix (14) dr felix (13)